Общи условия за Fitstart Предизвикателство

 1. Настоящите общи условия („Общи условия“) обуславят и управляват ръководеното на този уеб сайт и/или негови приложения и/или услуги предоставени Ви от Естетик Бай Сайънс ООД /наричан по-долу сайта, ние, ни, нас/.
 2. Общите условия представляват договор, който урежда отношенията между Естетик Бай Сайънс ООД и ползвателите на услугата, предоставяна от нас – FitStart предизвикателство. Настоящите Общи условия се прилагат за цялото съдържание на тази услуга
 3. Вие предоставяте съгласието си да бъдете обвързани от Общите ни условия, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване. Вашето съгласие се обуславя с използването на услугата – FitStart  предизвикателство
 4. Вие също така давате Вашето съгласие за събиране и използване за целите на сайта и обусловените от него правоотношения на предоставената от Вас лична информация. С факта на използването и регистрацията/плащане, Вие се обвързвате както към текущата конфигурация на услугата – FitStart предизвикателство, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения. При положение, че не сте съгласни с гореизложеното или не желаете да бъдете обвързани от Общите условия на услугата – FitStart предизвикателство, не Ви се разрешава използването, посещаването му, или възможността да сте страна в обусловени.
 5. Услугата – FitStart предизвикателство е предоставена от Естетик Бай Сайънс ООД.
 6. Клиент по смисъла на тези общи условия може да бъде всяко дееспособно, физическо лице, над 18 години от мъжки пол което е изявило желание да се ползва или се ползва от услуги, предоставени от Естетик Бай Сайънс ООД.
 7. Думите “Вас“ и „потребител“ се отнасят до всички лица, които използват услугата – FitStart предизвикателство.
 8. Чрез Вашите действия, свързани с регистрация/плащане, използване на услугата, Вие се съгласявате с „Общите условия“.
 9. Използването на услугата – FitStart предизвикателство не предоставя на Вас „потребителите“ каквито и да е права на собственост върху съдържанието, данните и материалите, до които имате достъп.
 10. IP адрес е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на определено посетител на сайта, по начин, който позволява локализирането му в глобалната интернет мрежа.
Промени в „Общите условия“
 1. Ръководството ни си запазва правото да извършва промени в общите условия по всяко време, без да уведомява по какъвто и да било начин своите потребители и клиенти, като се задължава да ви предоставя достъп до най-новите общи условия винаги когато ги поискате на имейл crew@aestheticbyscience.com
 2. В случай, че продължите да ползвате услугата – FitStart предизвикателство след извършена от нас промяна, това удостоверява че сте съгласни с промените.
 3. Ако не сте съгласни с актуалните „Общи условия“, или някоя по-нова версия, то не следва да използвате услугата – FitStart предизвикателство.
Услуга
 1. Услугата, която се предлага е достъп до специално изготвени видео и писмени материали под формата на информация и програми, които потребителя сам да използва, за да постигне целите на предизвикателството.

14.1.Договорът се сключва по реда на Закона за сключване на договори от разстояние.

14.2. Цената на услугата е подробно описана и фиксирана в сайта на страница (https://aestheticbyscience.com/fitstart-challenge/, https://aestheticbyscience.com/fitstart-home/, https://aestheticbyscience.com/fitstart-home-woman/), като същата е дължима преди предоставяне на услугата и се заплаща по начин, изрично упоменат на сайта на страница (https://aestheticbyscience.com/fitstart-challenge/, https://aestheticbyscience.com/fitstart-home/, https://aestheticbyscience.com/fitstart-home-woman/),.

14.3. Цената на услугата е съответно

 • 197 лева за Fitstart Challenge
 • 79 лева за Fitstart Home за дами
 • 79 лева за Fitstart Home за мъже
 • 109 лева за Fitstart Home за двойки

14.4. Сумата се изпраща към сайта събиране на онлайн плащания Stripe.com или не се превалутира и се изпраща към сайта за онлайн плащания mypos.eu

Изисквания към клиентите
 1. Освен ако не е посочено друго в тези Общи условия, каквото и да е разпространение с търговска и/или рекламна цел, публикуване или използване на материалите от услугата – FitStart предизвикателство, или каквато и да било информация, данни или материали е строго забранено.
 2. Клиента гарантира и се съгласява, че докато използва услугата FitStart предизвикателство и/или услугите предоставени на и чрез него, не трябва да:

16.1. се представя за друго лице, като предоставя като собствени чужди лични данни;

16.2. се опитва да получи неоторизиран достъп до други компютърни системи;

16.3. събира имейл адреси и/или други контакти и каквато и да е лична информация, или да използвате други средства за получаване на списъци на потребители или друга информация от и чрез на услугата – FitStart предизвикателство;

16.4. използва Сайта по начин, които нарушава правата върху него;

16.5. използва Сайта по начин, които нарушава приложимото право;

 1. Търговските марки, лога, търговски наименования (фирма), показани в услугата FitStart предизвикателство или достъпни чрез него са регистрирани, като произтичащите от това права са защитени от закона.
 2. Забранено е използването им по отношение на продукти и/или услуги, които не са свързани и/или спонсорирани от носители на правата върху марката/логото.
 3. Забранено е използване, което би въвело в заблуждение потребителите относно естеството и качеството на услугите. Забранени са действия, чрез които по някакъв начин се унижават или дискредитират носителите на правата, произтичащи от регистрацията.
 4. Ако смятате, че сайта използва съдържание с ваши авторски права неправомерно, задължтелно ни уведомете на crew@aestheticbyscience.com и незабавно ще бъде премахнато
Лична информация при обработване на заявки
 1. В хода на използване  на услугите, предоставени на или чрез нас може да бъде помолен да предостави определена персонализирана информация, която по-нататък ще бъде наричана „информация за потребителя“.
 2. Предоставената от вас информация, ще бъде използвана единствено и само с цел обработване на вашата заявка.
 3. Вие се съгласявате Естетик Бай Сайънс ООД да използва информацията предоставена от Вас с цел да се свържем с Вас, за дейности свързани със Сайта и услуги, предлагани от фирмата
 4. Естетик Бай Сайънс ООД не носи никаква отговорност, свързана с предоставянето от Ваша страна на информация относно Вашата заявка и режим на трети лица.
 5. Вие декларирате, че информацията, която сте предоставили при ползване на услугата е точна и пълна и се задължавате, ако е необходимо, да предоставите на Естетик Бай Сайънс ООД ваш актуален е-майл адрес, за да може да получавате актуална информация на него от Естетик Бай Сайънс ООД.
 1. В допълнение Ние може да поискаме да Ни предоставите определена информация като възраст, пол, физически характеристики, предпочитания за спорт, с цел адаптиране на предоставяните от Нас услуги към вашите нужди.
 2. Вие потвърждавате и приемате, че носите цялата отговорност за достоверността и съдържанието на информацията, предоставена от Вас.

Клиентът има право да се откаже от сключения договор в 14-дневен при условията на Закона за защита на потребителите а именно:– В случай че търговецът не е предоставил на потребителя информацията за правото му на отказ преди сключване на договора (инрормацията е предотавена по-долу).– Клиентът има право да се откаже от сключения договор само и единствено ако не сме предоставили описаната на https://aestheticbyscience.com/fitstart-challenge услуга след определеното заплащане.

 1. За да използвате услугата – FitStart предизвикателство Вие трябва да имате навършени 18 години или легалната за Вашата държава възраст, на която имате право да сключвате самостоятелно договори, в случай че тази възраст е повече или по-малко от 18 години за Вашата държава.
 2. На лица които са под 18 години или под легалната възраст, която позволява самостоятелно сключване на договор (“Непълнолетни”) е забранено да ползват услугата – FitStart предизвикателство.
 3. В случай че ние разберем за получена информация от непълнолетни, ще я изтрием във възможно най-кратки срокове, като Естетик Бай Сайънс ООД не носи отговорност за вреди, настъпили вследствие на некоректно подадена от Потребителя информация.
 1. Услугата – FitStart предизвикателство не може да се използва от хора, които имат здравословен, физически или ментален проблем.
 2. Услугата – FitStart предизвикателство не може да се използва от хора, които имат неблагоприятно здравословно състояние или хора, които имат проблем със спазването на хранителни режими и хора, на които дадена диета може да навреди.
 3. Вие имате право да отваряте и преглеждате съдържанието към услугата – FitStart предизвикателство на вашия компютър или друго устройство, освен ако не е указано друго в тези общи условия
 4. Информацията споделена от нас в услугата – FitStart предизвикателство трябва да се ползва за ваша лична употреба, освен ако не е предвидено друго в Общите условия използването на предлаганите услуги е само за ваше лично ползване.
Агенции, фирми или организации
 1. Вие декларирате, че използвате услугата – FitStart предизвикателство по предназначение, така както е описано в настоящите Общи условия.
 2. Ако се регистрирате или използвате услугата – FitStart предизвикателство от името на фирма или организация, декларирате че разполагате с необходимите права дадени Ви от Вашия работодател да го обвържете с упоменатите „Общи условия“.
Превантивни мерки
 1. Съдържанието намиращо се на услугата – FitStart предизвикателство е само с информационен характер и не е предназначено да замени контакта Ви с Вашия лекар или друго медицинско лице.
 2. Ние не сме лицензирано медицинско звено/заведени за предоставяне на медицински грижи и нямаме необходимото образование за определяне на диагнози, анализиране, или лечение на медицински проблеми от какъвто и да било вид, макар и да разполагаме с квалифициран екип с необходимите знания и квалификация, съответно не можем да предвидим ефекта от дадена диета върху човек с проблемно здравословно състояние или при поява на някакви странични ефекти при човек с добро здравословно състояние.
 3. Клиента се задължава винаги да се консултира с лекар преди започване на диета, фитнес програма, промяна във текуща диета или при наличие на някакви въпроси, отнасящи се до Вашето здравословно състояние.
 4. Клиента е длъжен да спазва професионалния медицински съвет и да не отлага търсенето на такъв, заради информация, получена от услугата – FitStart предизвикателство. Естетик бай Сайънс ООД изисква от Вас да се консултирате с лекар, преди да започнете индивидуална диета и/или тренировъчна програма и/или диета, която сте получили в следствие на информацията достъпна на услугата – FitStart предизвикателство.
 5. Клиента декларира, че е наясно, че не всички хранителни режими и тренировки на услугата – FitStart предизвикателство са подходящи за всеки индивид.
 6. Клиента декларира, че е наясно, че когато се включва в тренировъчна програма или спазва индивидуална или друга диета, съществува риск от физическа контузия, влошаване на здравословното състояние и/или смърт.
 7. Клиента декларира, че ако чувства дискомфорт, болка или други проблеми, веднага ще спре хранителния режим и тренировъчната си програма, който спазва и ако не го направи Естетик бай Сайънс ООД не носи отговорност затова негово действие или бездействие.
 8. С използването на услугата – FitStart предизвикателство Вие удостоверявате, че сте получили одобрението на Вашия лекар, за да се включите в програмите за отслабване, тренировки, и упражнения, намиращи се във фейсбук групата на услугата – FitStart предизвикателство.
 9. Естетик бай Сайънс ООД не носи отговорност за каквито и да било здравословни проблеми, които можете да получите в следствие на използването на хранителен режим, който сте получили посредством услугите, предоставени от Естетик бай Сайънс ООД.
 10. Ако започнете да спазвате индивидуален хранителен режим, предоставен ви от Естетик бай Сайънс ООД, Вие се съгласявате, че правите това на свой собствен риск.

Съдържанието на услугата – FitStart предизвикателство

 1. Ние не носим отговорност за точността, надеждността, резултатите, и правилното използване на информация, получена посредством услугата – FitStart предизвикателство. Използването на информация предоставена от служители на Естетик Бай Сайънс ООД, и други хора свързани с нас (сътрудници) или посетители е изцяло Ваш риск.
 2. Запазваме си правото по всяко време да разкриваме информация, която е от съществено значение за възбуждане на наказателно преследване и/или за решаване на възникнал спор, по който има заведено дело.
 3. Цялото съдържание на материали, които са собственост на Естетик бай Сайънс ООД, в това число тестове, снимков материал, видео материал и друга информация, е защитено от Закона за авторското право и сродните му права с всички запазени права и законови последици.
 4. Клиента няма право да отпечатва, копира, сваля и предоставя информация собственост на Естетик бай Сайънс ООД за използването й за търговска или друга цел, с което се нарушават правата предоставени Ни от закона.
Приложим закон
 1. Екипа на Естетик Бай Сайънс ООД е ситуиран на територията на Република България.
 2. Лицата, които ползват съдържание собственост на Естетик бай Сайънс ООД и предоставените чрез него услуги на територията на друга държава, го правят по собствена инициатива и носят отговорност за спазването на местните закони, ако и доколкото местните закони са приложими.
 3. За всички неуредени въпроси, породени от тези ОУ ще се прилага действащото българско законодателство, а споровете, породени от тяхното тълкуване, недействителност, изпълнени или прекратяване ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

Общите условия, както и връзката между нас и вас се подчинява на законодателството на Република България.